Sitotisak

Tisak na tekstilnim predmetima je postojan. Zbog kompleksnosti izrade, preporuča se samo na veće količine majica.
Image
Bar bar
Image
Art kino
Image
Galileo